אילה הראל

17.03.1959
דוגמנית
אילה הראל
צילום : "מירלין-ירון"