גילה אלמגור

24.03.1959

השחקנית הצעירה על שער "לאשה" לכבוד פורים

גילה אלמגור
צילום : "לא ידוע"