אגנס לורנט

14.04.1959

דוגמנית

אגנס לורנט
צילום : "לא ידוע"