דוגמניות צרפתיות

21.04.1959
דוגמניות
דוגמניות צרפתיות
צילום : "לא ידוע"