דוגמנית

28.04.1959
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"