דוגמנית

05.05.1959
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"