אירנה ספרו

12.05.1959
דוגמניות
אירנה ספרו
צילום : "לא ידוע"