מילן דמונז'ו

19.05.1959
דוגמנית
מילן דמונז'ו
צילום : "לא ידוע"