לניה ריבלי

26.05.1959
דוגמנית איטלקייה
לניה ריבלי
צילום : "לא ידוע"