דוגמנית

02.06.1959
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"