אביבה גור

16.06.1959
שחקנית
אביבה גור
צילום : "לא ידוע"