רינה יצחקוב

22.06.1959
מלכת היופי לשנת 1959
רינה יצחקוב
צילום : "חיים פין"