רינה יצחקוב

29.06.1959
שבוע ראשון בחיי מלכת היופי הישראלית
רינה יצחקוב
צילום : "חיים פין"