רינה יצחקוב

06.07.1959
מלכת היופי
רינה יצחקוב
צילום : "חיים פין"