זיוה שמרת

13.07.1959
סגנית מלכת היופי בבגד ים
זיוה שמרת
צילום : "לא ידוע"