רינה יצחקוב

20.07.1959
מלכת היופי לשנת 1959
רינה יצחקוב
צילום : "לא ידוע"