עטרה מור

27.07.1959
מלכת ירושלים
עטרה מור
צילום : "לא ידוע"