רינה יצחקוב

03.08.1959
מלכת היופי לשנת 1959
רינה יצחקוב
צילום : "לא ידוע"