איקיקו קוזימה

10.08.1959
מיס תבל
איקיקו קוזימה
צילום : "לא ידוע"