לאה שוורץ

24.08.1959
דוגמנית
לאה שוורץ
צילום : "חנה לנדס"