לאה בנק

31.08.1959
חברת להקת השריון
לאה בנק
צילום : "לא ידוע"