אגנס סאן לורן

06.09.1959
דוגמנית צרפתייה
אגנס סאן לורן
צילום : "לא ידוע"