דוגמנית

13.09.1959
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"