דוגמנית איטלקייה

20.09.1959
דוגמנית
דוגמנית איטלקייה
צילום : "לא ידוע"