חוה (אווה) פרץ

13.10.1959
דוגמנית
חוה (אווה) פרץ
צילום : "חנה לנדס"