חנה שפר

20.10.1959

דוגמנית שדיוקנה שימש השראה לדמות חיילת הנח"ל שהופיעה על שטר חצי לירה

חנה שפר
צילום : "לא ידוע"