זיוה שמרת

09.11.1959
סגנית מלכת היופי
זיוה שמרת
צילום : "אריה קירשנר"