אסתר טובי

16.11.1959
דוגמנית ושחקנית
אסתר טובי
צילום : "דן שיק"