זיוה שמרת

23.11.1959
סגנית מלכת היופי כובשת את לונדון
זיוה שמרת
צילום : "לא ידוע"