אביבה צור

07.12.1959
דוגמנית
אביבה צור
צילום : "לא ידוע"