אינה בלקה

21.12.1959
דוגמנית גרמניה
אינה בלקה
צילום : "ברונו ברנדר"