ג'ני קלי

25.01.1960
ציירת חירשת אילמת
ג'ני קלי
צילום : "אריה קירשנר"