עליזה קשי

08.02.1960
זמרת
עליזה קשי
צילום : "לא ידוע"