פיליס נובל

15.02.1960
פיליס נובל
צילום : "אריה קירשנר"