קולט בליכר

22.02.1960
קולט בליכר
צילום : "אריה קירשנר"