אוה פיליפ

29.02.1960
הסגנית הראשונה של מלכת יובל תל אביב
אוה פיליפ
צילום : "אריה קירשנר"