לאה אונגר

07.03.1960
דוגמנית
לאה אונגר
צילום : "אריה קירשנר"