נורית בת יער (פולישוק)

14.03.1960
דוגמנית וכתבת אופנה
נורית בת יער (פולישוק)
צילום : "חנה לנדס"