רבקה בורשטין ארבר

10.06.1948
דמות השבוע: הפסנתרנית רבקה בורשטין ארבר בצילום בראש העמוד: "חיי יום יום ביישוב חקלאי: ויהי בוקר (תולה כביסה על גדרות תיל)... ויהי ערב (שומרת עם נשק)". הזוכה בתחרות הצילומים: טובה שרפשטיין
רבקה בורשטין ארבר
צילום : "לא ידוע"