דוגמנית

17.04.1960
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"