לאה גוראל

01.05.1960
דוגמנית
לאה גוראל
צילום : "חנה לנדס"