דוגמנית איטלקייה

08.05.1960
דוגמנית
דוגמנית איטלקייה
צילום : "לא ידוע"