מריטה מאי

22.05.1960
דוגמנית
מריטה מאי
צילום : "ברונו ברנדר"