יהודית שטרן

29.05.1960
דוגמנית
יהודית שטרן
צילום : "אפרים קדרון"