עליזה גור

05.06.1960
מלכת היופי של ישראל לשנת 1960
עליזה גור
צילום : "לא ידוע"