גילה גולן

12.06.1960
סגנית מלכת היופי לשנת 1960
גילה גולן
צילום : "אריה קירשנר"