לילי מן

03.07.1960
סגנית שנייה למלכת היופי לשנת 1960
לילי מן
צילום : "אריה קירשנר"