נילי ברק

10.07.1960
סגנית נערת ישראל לשנת 1960
נילי ברק
צילום : "אריה קרן"