שרה עציוני

17.07.1960
דוגמנית
שרה עציוני
צילום : "אריה קרן"