אילנה שיר

31.07.1960
מועמדת בתחרות מלכת היופי
אילנה שיר
צילום : "חנה לנדס"